دولت آماده ارائه متمم بودجه می شود؛

بنزین دو نرخی و حذف یارانه ها در انتظار تجدید نظر

ماجرای حذف یارانه ها در ایران چنان از سوی افکار عمومی با حساسیت روبرو می شود که دستگاه های اجرایی ذیربط بارها وبارها تاکید کرده اند که از ارائه اطلاعاتشان به سازمان هدفمندی خودداری می کنند .

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

نگاه برونزای دولت به توسعه اقتصادی، مشکلی را از کشور حل نمی کند/ خام فروشی نفت طرحی در مقابل اقتصاد مقاومتی

دکتر حیدری گفت: مسلما نگاه برونزای دولت به توسعه اقتصادی نمی تواند مشکلی را از اقتصاد کشور حل و معجزه ای برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

آخرین اخبار