وزیر اقتصاد

راه منطقی برای شناسایی گروه‌های درآمدی بالا پیدا نکرده‌ایم

طیب نیا گفت: کارگروهی کارگروهه برای شناسایی افراد دهک بالا تشکیل شده، اما مشکل عمده این است که ما دسترسی به شناسایی درآمدهای مردم نداریم.

آخرین اخبار