افروغ: حذف شعار مرگ بر آمریکا امکان‌پذیر نیست

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت:شعار مرگ بر آمریکا کمترین اقدامی است که می‌توانیم در اعتراض به اجحاف‌هایی که آمریکا به ما روا داشته است، داشته باشیم.

آخرین اخبار