نکاتی درباره حذف قبوض گاز

حذف قبوض کاغذی گاز در دستور کار دولت قرار گرفته و این طرح تا آذرماه وارد فاز اجرایی می‌شود.

آخرین اخبار