به بهانه درگذشت ریاضیدان نخبه ایرانی؛

تک مجهولی برای داعیه داران حذف حجاب!

اما در این معادله، معلوم را اشتباه جای‌گذاری کرده‌اند. مریم میرزاخانی عکس‌هایش با الگوهای قبلی‌شان [خود شیفته‌های غربی نشین] تفاوت دارد. تفاوتی که عده‌ای ریشه آن را اصالت ایرانی بودنش می‌دانند. تفاوتی که سعی می‌شود توسط رسانه‌های خط قرمزدار کم‌رنگ‌تر هم بشود.

مسئول جامعه بسیج زنان اصفهان مطرح کرد

تشریح ویژه‌ برنامه‌های هفته حجاب و عفاف در اصفهان/ حیا، عفت، غیرت؛ حافظ حریم خانواده شعار امسال

مسئول جامعه بسیج زنان اصفهان با بیان اینکه تنها راه نفوذ در جوامع اسلامی حذف حجاب است، گفت: جامعه بسیج زنان به مناسبت هفته حجاب و عفاف با استفاده از ظرفیت‌های مختلف ویژه برنامه‌های خود را در سطح کشور و استان برگزار می‌کند.

آخرین اخبار