کوثری:

حذف بسیج از برنامه ششم توسعه مصداق نفوذ است/ بنی‌صدر هم از تجهیز بسیج خودداری می‌کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آن نفوذی که رهبری هشدار داده بودند همین ها است، یعنی عدم توجه به نیروهای انقلابی، مردمی و افرادی که می خواهند برای سربلندی انقلاب و نظام افتخار آفرینی کنند.

آخرین اخبار