جزئیات تصمیم دولت برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه / ۴ شاخص برای شناسایی پردرآمدها/ حذف ۶ میلیون نفر هدف‌گذاری شد

دولت با تصویب آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه، شاخص‌هایی را برای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه مشخص کرده است.

آخرین اخبار