ماجرای حذف اشتباهی یارانه برخی کارمندان، کارگران و بازنشستگان

اجرای سیاست توزیع یارانه نقدی به شیوه یکسان در شرایط فعلی کشور به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و علاوه بر با شعار تحقق عدالت اجتماعی و سیاست کلان اقتصاد مقاومتی و حمایت همه‌جانبه از تولید مغایرت دارد.

آخرین اخبار