چند قدم مانده به عشق

از مدینه تا طوس؛ روز اول؛ چرا می‌گویند حدیث سلسله طلا؟

در حدیث سلسه الذهب، امام رضا(ع) بعد از بیان حدیث، شرطی را مطرح می‌کند که در صورت رعایت آن انسان ها در حصن حصین خدا قرار می‌گیرند.

آخرین اخبار

تبلیغات