رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران اصفهان:

مسائل درمانی مهم‌ترین مشکل کارگران استان اصفهان است

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان گفت: مسائل درمانی مهم‌ترین مشکل کارگران استان اصفهان است که دلیل ایجاد چنین مشکلی، سازمان تامین اجتماعی بوده که زیر نظر دولت قرار دارد.

خبری خوش برای کارگران/ افزایش دستمزدها در سال آینده

شورای عالی کار، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را 25 درصد افزایش داد.

آخرین اخبار