نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در منطقه جرقویه علیا:

علما را در زمان حیاتشان به نسل جوان معرفی کنیم

نماینده سازمان تبلیغات اسلامی جرقویه گفت: و شایسته است متولیان امور فرهنگی و دینی به این امر مهم اهتمام ورزند.

شیخ عباس صادقی

جوانی بهار عمر انسان است و قابل تکرار نیست

اصفهان شرق- حجه الاسلام شیخ عباس صادقی این روز در تقویم کشور ما ایران به عنوان روز جوان نامگذاری شده است تا آن در دانه تربیت یافته در دامان ولایت به عنوان بهترین الگو برای جوانان ولایت مدار ایران اسلامی باشد . چراکه حضرت علی اکبر (ع) از جوانترین نیروهای اثر گذار در حماسه عاشوراست […]

آخرین اخبار