حجم مصرف ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی پوشاک در ایران؛

سورچرانی برندها در بازار پوشاک کشور/تولیدکننده داخلی حمایت عملی می‌خواهد

مطابق آمارهای رسمی حجم مصرف پوشاک و اقلام مرتبط با آن رقمی نزدیک به ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است از این میزان تنها ۶۰ درصد بازار پوشاک در اختیار تولیدکننده داخلی است و اجناس قاچاق و برندها در بقیه بازار کشور جولان می دهند.

آخرین اخبار