مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد:

مسئله آب چالش مهم استان اصفهان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: درحالیکه ظرفیت سد زاینده رود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب می باشد با توجه به خشکسالی های اخیر حجم سد زاینده رود به ۹۹ میلیون مترمکعب رسیده است و حجم ورودی و خروجی سد زاینده رود ۱۴ مترمکعب در ثانیه است .

آخرین اخبار