قابل توجه کاربران اینترنتی؛

مودم خود را از دید هکرها پنهان کنید

شما می توانید با تنظیمات مودم خود SSID تان را از دید هکرها پنهان کنید.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان:

میزان تخلفات رانندگی در فصل گرما بیشتر می شود

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان با اعلام اینکه به خاطر افزایش دمای هوا تحمل رانندگان کم می شود، گفت: گرمای هوا باعث کاهش آستانه تحمل رانندگان و افزایش بروز تخلفات رانندگی از جمله حرکات مارپیچ و افزایش سرعت می شود.

آخرین اخبار