مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری اصفهان:

پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی اصفهان از ۵ مهر تا ۱۸ آبان‌ ماه برگزار می‌شود

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری اصفهان بیان اینکه پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی از ۵ مهر تا ۱۸ آبان برگزار می‌شود، گفت: این سرشماری برای نخستین بار در کشور با استفاده از تبلت و بدون استفاده از کاغذ انجام می‌شود.

آخرین اخبار