حجم آب سد زاینده‌رود به 469 میلیون مترمکعب رسید

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امروز حجم آب سد زاینده‌رود 469 میلیون مترمکعب است و با توجه به ظرفیت یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود هنوز زمان زیادی تا آب‌گیری کامل سد باقی مانده است.

استاندار اصفهان خبر داد

انتخاب طرح کاهش آلودگی هوای اصفهان به عنوان «موفق‌ترین» طرح کشور از سوی دولت

استاندار اصفهان گفت: در جلسه هیأت دولت طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان به عنوان موفق‌ترین طرح اجرایی کاهش آلودگی هوا در کشور اعلام شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات