خطیب نماز جمعه شهر ورزنه:

مدیران در عمل نگرش ویژه به شرق را نشان دهند

امام جمعه شهر ورزنه در خطبه های این هفته گفت: بی شک سبدکالا می بایست به همه مردم شرق اصفهان خاصه بخش ما تعلق بگیرد چون اینجا بسیاری از مردم بصورت بحرانی مشکلات معیشتی دارند.

آخرین اخبار