نماز جمعه ورزنه:

از وظایف امام جمعه پیگیری مشکلات و دفاع از حقوق مردم خصوصا محرومین است

امام جمعه ورزنه در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت:در کنار تقویت مبانی اعتقادی و فرهنگی مردم ،پیگیری مشکلات و دفاع از حقوق مردم خصوصا محرومین از وظایف امام جمعه است و اگرحقی ناحق شده باشد باید امام جمعه خود را موظف بداند که کمک رسان مردم در تحقق حق خود باشد

نماز جمعه ورزنه:

قصد گلایه ندارم، مدیران جهاد کشاورزی استان پیگیر مشکلات شرق اصفهان باشند

امام جمعه شهر ورزنه در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: امید مردم به حمایت جهاد کشاورزی است و ما منتظرفعالیت های آن اداره ایم که اگر مشکل احیاء زاینده رود و شرق اصفهان حل شود بی شک کل استان بهره مند خواهد شد.

آخرین اخبار