مراسم غبار روبی امام زاده زین العابدین شهر ورزنه

ریاست اوقاف و خیریه شهر ورزنه گفت: حضور در اماکن متبرکه و قبور مطهر ائمه معصومان و امامزادگان و شرکت در مراسم غبار روبی بیشتر به این دلیل انجام می‌شود که غبار و تیرگی قلوب و دل‌های خود را پاک کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات