بازدید امام جمعه ورزنه از برنامه های اوقات فراغت

مسئولین شهری و بخشی باید با تمام توان ضمن حمایت از برنامه های فرهنگی از هیچ کمکی به این نهادهای فرهنگی که با تمام توان در جهت ترویج فرهنگ دینی تلاش می کند دریغ نکنند.

آخرین اخبار