در شهر ورزنه برگزار شد

جلسه هماهنگی مراسم اربعين حسيني در بخشداري بن رود

بخشدار بن رود گفت: با هماهنگی می توانیم بخشی نمونه در همه زمینه ها اعم از عزاداری داشته باشیم.

آخرین اخبار