مشاور اجتماعی استانداری اصفهان:

روز قدس نمایش اقتدار مردم شرق اصفهان در حمایت از مردم مظلوم غزه است

مشاور اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مردم شرق اصفهان با وجود مشکلات در حمایت از مردم مظلوم غزه وارد میدان هواداری با مسلمانان فلسطین می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات