امام جمعه موقت دهستان کفران:

انتظار فرج یکی از وظایف ما در زمان غیبت است

حجت السلام دری گفت: انتظار فرج یکی از وظایف ما در زمان غیبت است و در ادامه وظایف ما پیرو بودن از نظام دینی است

آخرین اخبار