همایش رهروان یاس نبوی در امامزاده میرزین العابدین شهر ورزنه

زنان ورزنه ای با پوشش خاص خود همچون فرشتگان سفید پوش در همایش یاس نبوی حضور و با بانوی هستی پیمان بستند.

آخرین اخبار