امام جمعه شهر نیک آباد:

ما حق نداریم از امریکا و قدرتهای پوشالی هراسان باشیم

حجت السلام صانعی گفت: امریکای قلدور و دروغ گو بعد از انقلاب تا بحال سیلیهای محکمی از اراده و دینداری و توکل به خدا این ملت خورده حق دارد عصبانی باشد ولی ما حق نداریم از امریکا و قدرتهای پوشالی هراسان باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات