احیای شب نیمه شعبان در مسجد جامع شهر حسن آباد برگزار شد

احیای شب نیمه شعبان از افضل ترین عبادات است و هر کس این شب را احیا بگیرد دل او در روزی که دلها بمیرند، نخواهد مرد.

آخرین اخبار