نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان در برگزاری محفل قرآن در مسجد جامع شهر حسن آباد:

گنج پنهان ایران را با عزم ملی و مدیریت جهادی پیدا کنیم

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ایران گنج پنهانی است که باید برای یافتن آن با عزم ملی و مدیریت جهادی به پا خیزیم.

آخرین اخبار

تبلیغات