نخبه سازمان تبلیغات استان قم:

9 دی اثبات حضور بصیرانه ی مردم ایران در رکاب امام خامنه ای بود

مسئول اسبق شورای حل اختلاف استان قم بصیرت را عامل بیداری مردم در خنثی کردن نقشه های شوم دشمن دانست.

آخرین اخبار