امام جمعه ورزنه:

مسئولین فکری برای حل مشکل کم آبی کشاورزی کنند

حجت الاسلام شامحمدی گفت: برخی تصورکرده اند رأی نیاوردگان در این انتخابات معترضانی خیابانی خواهند شد امّا دیدند که آنها جر زنی سیاسی نمی کنند و به قانون احترام می گذارند.

آخرین اخبار

تبلیغات