مشاور اجتماعی استانداری اصفهان خبر داد:

نماز شکر اهالی شرق اصفهان در بازگشایی آب زاینده رود

مشاور اجتماعی استانداری گفت: در آستانه باز شدن رودخانه زاینده رود مردم شرق اصفهان ضمن شکرگزاری به درگاه الهی با امید و اعتماد به مسئولین مشکلات را یکی پس از دیگری مرتفع خواهند کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات