بررسی برنامه های دهه فجر شهر هرند انجام شد

جلسه بررسی برنامه های دهه فجر با حضور مسئولین بخش جلگه و با تصویب هجده کمیته مختلف به منظور برگزاری هر چه بهتر برنامه ها برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات