نماینده آستان امامزاده اسحاق هرند:

رهنمودهای مراجع عظام تقلید، نصب العین برگزاری همایش رضوی است

نماینده آستان امامزاده اسحاق هرند گفت: رهنمودهای مراجع عظام تقلید طی دیدارهای مکرر، نصب العین و چراغ روشن در هر چه باشکوه تر برگزاری این مراسم است.

آخرین اخبار