آیین سالگرد سردار شهید حسن غازی در اصفهان برگزار شد

آیین سی امین سالگرد شهادت سردار حسن غازی اولین فرمانده گروه توپخانه ۱۵ خرداد در اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات