امام جمعه شهر اژیه:

فضای خانه را الهی کنیم/ محرم فرصت استثنایی در بین مردم است

امام جمعه موقت اژیه گفت: امروز در برخي از خانه ها بالغ بر 2000 شبكه ماهواره اي نمايش داده مي شود چگونه مي توان انتظار داشت فرزندان ديندار و با ايمان در چنين فضايي تربيت شود.

آخرین اخبار