امام جمعه شهر اژیه:

فضای خانه را الهی کنیم/ محرم فرصت استثنایی در بین مردم است

امام جمعه موقت اژیه گفت: امروز در برخی از خانه ها بالغ بر ۲۰۰۰ شبکه ماهواره ای نمایش داده می شود چگونه می توان انتظار داشت فرزندان دیندار و با ایمان در چنین فضایی تربیت شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات