نماینده شواری تبلیغات اسلامی در جرقویه سفلی:

پیوند بیداری اسلامی را با حضور در راهپیمایی روز قدس به عزیزان غزه نشان دهید

نماینده شواری تبلیغات اسلامی جرقویه سفلی گفت: حمایت سلطه گران از جنایات اسرائیل و سکوت معنادار برخی کشورهای عربی را با حضور در روز قدس محکوم کنید.

آخرین اخبار