مسوول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان:

اقامه سه نماز جمعه دیگر در شرق اصفهان در آینده نزدیک

مسوول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گفت: به زودی در شهرهای حسن آباد، نیک آباد و محمد آباد اقامه نماز جمعه برپا می شود.

آخرین اخبار