در راستای درختکاری در جرقویه سفلی

گفتنی هایی که دین ما در همه زمینه ها دارد

امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی گفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است و با تفکر در آن به یاد خدا می افتیم.

آخرین اخبار