وزیر اطلاعات خبر داد:

دستگیری تعدادی از تروریست های تکفیری غیرایرانی در داخل کشور

وزیر اطلاعات از دستگیری تعدادی از تروریست های تکفیری غیرایرانی در داخل کشور خبر داد.

آخرین اخبار