عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد:

بررسی طرح اصلاح بانکداری در کمیته مجلس/نظر و حکم شورای فقهی برای بانک مرکزی لازم الاجراست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی در مجلس مطرح است که اصلاحاتی در خصوص نقش آفرینی شورای فقهی را بیان می کند که شورای فقهی فقط ناظر نیست بلکه نظر و حکم آن برای بانک مرکزی نافذ و لازم الاجراست.

آخرین اخبار

تبلیغات