به همت شهرداری محمد آباد:

آیین افتتاحیه اولین دوره طرح فاطمه شناسی در محمدآباد

آیین افتتاحیه اولین دوره طرح فاطمه شناسی در محمدآباد برگزار می گردد.

آخرین اخبار

تبلیغات