مشاور مدیر حوزه؛ فضای مجازی را تبدیل به فرصت کنیم

مشاور مدیر حوزه های علمیه گفت: امروز فضای مجازی در دسترس اکثرافراد جامعه قرار گرفته است که این مطلب پیش از آن که بتواند یک تهدید باشد یک فرصت خوب و مناسب برای روحانیون و فضلای حوزه است که از آن در راه تبلیغ معارف الهی استفاده نمایند.

آخرین اخبار