حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در هرند

جوانان ما به نحو احسنت طرح آرامش بهاری را اجرا کردند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با حضور در امامزاده اسحاق هرند گفت:امیدواریم بتوانیم با همکاری هم و مدیریت جهادی تحول اقتصادی در موقوفات و همچنین تحول فرهنگی در بقاع متبرکه را شاهد باشیم.

آخرین اخبار