شهرداری محمد آباد برگزار کرد:

با هم تا بهشت به همت شهرداری محمد آباد

چهارمین دوره طرح فاطمه شناسی با حضور جمع کثیری از مردم شهر محمدآباد برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات