فراخوان جذب مبلغ در حوزه های علمیه استان اصفهان

رییس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان از فراخوان جذب مبلغ در حوزه های علمیه استان اصفهان واستان های هم جوار توسط این اداره خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات