شهر هرند

نشست مشترک فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع مسئولین بخش جلگه

فرمانده ی نیروی انتظامی استان در راستای نشست مشترک خود با مسئولین بخش جلگه در راستای درخواست مسئولین بخش در رابطه با احداث برخی ادارات نیروی انتظامی در بخش جلگه، قول مساعد داد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات