استاد حوزه و دانشگاه در جمع مردم سجزی:

تدابیر رهبر انقلاب اهداف شوم فتنه گران را باطل کرد

استاد حوزه و دانشگاه گفت: هدف دشمن از بین بردن وحدت بود که مقام معظم رهبری با نامگذاری این سال به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی دشمن به شکست جدید مواجه شد.

آخرین اخبار