مصادف بودن سیزدهم نوروز و شهادت حضرت زهرا

بیرون انداختن سبزه از بین بردن نحسی نیست، بدی هایمان را از خود به در کنیم

سیزده فروردین 93 امسال مصادف با ایام شهادت مادر هستی همراه می باشد، با حفظ حرمت حضرت زهرا از طبیعت استفاده کنیم و بدی هایمان را دور بریزیم.

اصفهان شرق گزارش می دهد:

حلول ماه ربیع را با خرافه آغشته نکنیم

گروهی از مردم با آمدن ماه ربیع و به جهت مژده دادن به پیامبر برخی از خرافه ها را وارد دین می کنند به نحوی که قبل از اذان صبح با حضور در کنار مساجد مژده دوری از غم و اندوه را می دهند و ناخواسته عامل بسط برخی خرافه ها در دین می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات