نماز جمعه شهر اژیه:

فرار شاه نقطه عطفی در کارنامه مردم انقلابی ایران است

امام جمعه شهر اژیه گفت: عاقبت کسی که به ایادی مستکبر وابسته باشد، سرگردانی در بین کشورهای خارجی بود و در شاه ایران تحقق پیدا کرد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات