عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان مغایر مصوبه مجلس است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه اخیر هیئت دولت درباره افزایش حقوق کارمندان شاهد قانون‌گریزی از سوی دولت هستیم.

عقب نشینی مجلس از مصوبه پتروشیمی؛

قیمت گذاری پتروشیمی از بودجه ۹۳ حذف شد

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه قصد مجلس در این خصوص شفاف سازی قیمت ها بوده است به صاحب نیوز گفت: من موافق این قیمت گذاری نبوده و نیستم.

آخرین اخبار