نقد و بررسی شبکه های ماهواره ای شیعه نما در کتابخانه مرکزی؛

شبکه های شیعه نما سوار بر موج افراطی گری!

‏‎ مؤلف و پژوهشگر ‏دینی گفت: شبکه های شیعه نما سوار بر موج افراطی گری هستند.

آخرین اخبار